สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์

เนื้อหาทั้งหมดในเว็บไซต์ The Haptic อนุญาตให้ใช้ได้ตาม สัญญาอนุญาตของครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง 3.0 ต้นฉบับ.
อยู่บนพื้นฐานของงานที่ thehaptic.co.

สรุปง่ายๆ ว่า ถ้าจะนำเนื้อหาประเภทข้อความของเว็บไซต์ The Haptic ไปเผยแพร่ต่อ จะต้องใส่ที่มาถึงเนื้อหานั้นๆ ด้วย โดยใช้คำว่า The Haptic และลิงก์ไปที่เนื้อหาดังกล่าว ตัวอย่างเช่น ต้องการจะให้ที่มาของบทความ “โนเกีย 3310 รุ่นใหม่มาพร้อมจอสัมผัส, กล้อง PureView 41 MP!” ให้ใส่ที่มาดังนี้

ที่มา: The Haptic

ข้อปฏิบัติ

  1. การนำเนื้อหาประเภทตัวอักษรของ The Haptic ไปเผยแพร่ต่อในสื่อต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ต้องให้ที่มาของเนื้อหาดังที่กล่าวไว้ข้างต้นในส่วน สัญญาอนุญาต
    • เครือข่ายสังคมออนไลน์ (รวมถึงเว็บบอร์ดและสิ่งที่คล้ายกัน) มิให้นำเนื้อหาไปเผยแพร่ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น แต่สามารถเผยแพร่เป็นลิงก์ของข่าวได้
  2. ห้ามนำเนื้อหาทุกประเภทของ The Haptic ไปใช้เพื่อการค้าโดยไม่ได้รับการอนุญาต (กรุณาติดต่อเรา)
    • นิยาม ใช้เพื่อการค้า ในที่นี้หมายถึงการนำไปเผยแพร่ในสื่อต่างๆ ทั้งออนไลน์และออฟไลน์เพื่อจุดประสงค์ทางการค้า เช่น ลงนิตยสารที่มีการรับรายได้จากโฆษณาและ/หรือสปอนเซอร์, ลงเว็บไซต์ข่าวที่มีการรับรายได้จากโฆษณาและ/หรือสปอนเซอร์
  3. ห้ามทำการดึงเนื้อหาอย่างอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยีฟีดข่าว (syndication) และ/หรือเทคโนโลยีอื่นๆ ยกเว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก The Haptic แล้วเท่านั้น
    • บริการที่ได้รับอนุญาต: เว็บไซต์ Blognone
  4. The Haptic มีสิทธิ์เรียกร้องการชดเชยจากการกระทำที่ขัดต่อข้อปฏิบัติและสิทธิ์การใช้งานที่กำหนดไว้โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถใช้ฟอร์มในหน้า ติดต่อเรา เพื่อติดต่อมายังผู้ดูแลเว็บไซต์ได้

แก้ไขล่าสุด ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564