iOSiOS Apps

iOS: WaterMyPhoto | ใส่เอฟเฟกต์น้ำไปบนภาพ

WaterMyPhoto เป็นแอพที่จะใส่เอฟเฟ็กต์การสะท้อนของน้ำไปบนภาพถ่ายของเราได้อย่างสวยงาม เหมาะกับผู้ที่ชอบการถ่ายภาพวิวต่างๆ แล้วอยากได้น้ำมาช่วยเพิ่มอารมณ์ในภาพนิดๆ 🙂

ในการใช้งานสามารถทำได้ง่ายและรวดเร็ว ขั้นแรกให้เลือกรูปที่ต้งการจะใส่เอฟเฟ็กต์ด้วยการถ่ายรูปใหม่หรือว่าจะเลือกภาพจาก Photo Album ก็ได้ จากนั้นพอเลือกรูปได้แล้วก็ทำการเลือกส่วนที่ต้องการด้วยการ crop

ขั้นที่สองนั้นคือการใส่เอฟเฟ็กต์ เราสามารถเลือกว่าจะใส่เอฟเฟ็กต์ฝนตกไปด้วยหรือไม่ หรือว่าจะเอาแค่เอฟเฟ็กต์น้ำสะท้อนอย่างเดียว เมื่อเสร็จเรียบร้อยก็แตะที่ Done Editing

ขั้นสุดท้ายนั้นเราสามารถเลือกว่าจะบันทึกไปที่ Camera Roll เลยหรือไม่ หรือว่าต้องการจะแชร์ไปที่ Facebook, Twitter, Instagram, Flickr, และ Tumblr และยังสามารถใส่ลูกเล่นอย่างภาพขาวดำ, ซีเปีย หรือภาพเนกาทีฟได้ด้วย เรียกว่าคุ้มค่าดี 😀

ลิงก์ไป App Store

About author

A software developer who likes journalism
Related posts
Gadget ReviewsNews

รีวิวเลนส์ Anamorphic ราคา 800 บาทสำหรับมือถือ

News

Oppo โชว์ระบบซูม 10 เท่าไม่เสียคุณภาพ จะใช้ในมือถือปีนี้

News

ซีอีโอ Canon ยอมรับ ผู้คนถ่ายภาพด้วยมือถือมากกว่ากล้อง, บริษัทปรับแนวทางใหม่

ArticleTips

เทคนิคถ่ายภาพอาหารให้สวยด้วยมือถือ ทำอย่างไรมาดูกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *