News

Firefox ออก “Monitor” บริการเช็คว่าอีเมลเรามีประวัติข้อมูลหลุดหรือไม่

Firefox ออก Firefox Monitor บริการฟรีสำหรับเช็คอีเมลแอดเดรสว่ามีประวัติเกี่ยวข้องกับการรั่วไหลของข้อมูล (data breach) หรือไม่ และจะคอยเตือนเมื่อมีอีเมลของเราไปโผล่ใน data breach ครั้งใหม่

หากใครเคยใช้บริการ Have I Been Pwned ก็พูดง่ายๆ ว่า Firefox Monitor เป็นบริการแบบเดียวกันนั่นเอง คือเป็นเครื่องมือตรวจสอบอีเมลของเรากับ data breach ต่างๆ ว่ามีเราอยู่ในรายการหรือไม่ ถ้ามี เราก็จะได้รับการแจ้งเตือน เมื่อทราบแล้วเราก็จะได้ไปเปลี่ยนรหัสผ่านของบริการอื่นๆ ที่เป็นรหัสผ่านเดียวกัน (ซึ่งก็ไม่ควรใช้รหัสเดียวกันตั้งแต่แรกอยู่แล้ว) และจะได้ทราบด้วยว่ามีข้อมูลใดหลุดออกไปบ้าง

ที่มา: Firefox

About author

A software developer who likes journalism
Related posts
News

เปิดตัว iPhone 14 ใหม่ 4 รุ่น ราคาเริ่ม 32,900 เชื่อมดาวเทียมได้ รุ่น Pro กล้อง 48 MP

News

หลุดภาพเครื่องเล่นเกมพกพาจาก Logitech และ Tencent

News

Twitter เปิดให้ใช้ ‘Circle’ แล้ว ทวีตให้เห็นแค่ ‘Close Friends’

News

แอป Streaming ยังใช้งานไม่ได้บน Android 13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *